Co je hypnóza?

 

Hypnóza je stav na rozhraní bdění a spánku, při kterém nejste ani plně při vědomí, ani úplně nespíte. Podobá se

dennímu snění nebo meditaci. Je to stav hluboké relaxace a zostřeného vědomí, schopnost člověka absolutně se

soustředit. V hypnóze dovolíme své vnitřní mysli uskutečnit změny. Naše podvědomí se otevírá a přijímá pomocné

a prospěšné sugesce. Podvědomá mysl nedokáže rozlišit skutečnost a fikci, proto nemá pochybnosti a nekritizuje.

Tak nám nic nebrání své podvědomí doslova naprogramovat. Můžeme dokázat všechno, co chceme.

Schopnost být hypnotizován a přijímat sugesce je u každého člověka odlišná. Opakování sugescí během každého

z několika sezení navozuje změny, které se stávají trvalými.

 

V souvislosti s hypnózou je spojeno mnoho předsudků a nepravdivých představ. Nemějte obavy, nikdo nemůže

být hypnotizován proti vlastní vůli a nikdo vás nemůže přinutit udělat něco, co byste neudělali mimo hypnózu. Není

také možné, abyste se z hypnózy neprobudili. 

                                                     

Proč vyhledat hypnoterapii?       

                    
Hypnóza pomáhá aktivovat. Můžeme ji využít ke zlepšení svých schopností a zvýšení sebedůvěry a sebevědomí.

 

Nejčastěji lidé vyhledávají terapeuta, když chtějí:

 

zbavit se strachů a úzkosti                                                 

přestat kouřit

zmírnit stres

zbavit se nadváhy

zmírnit bolest                                                            

 

 

Jak probíhá hypnoterapie?

 

Po delším úvodním rozhovoru, který je přípravou a konzultací zároveň, následuje samotný proces hypnotizace. Je to

specifický proces, řízený hypnotizérem (terapeutem), spojený se zadáváním sugescí. Schopnost být uveden do

takového stavu je u každého odlišná a opakováním se zlepšuje. Nezbytným předpokladem každé hypnózy je důvěra

klienta. Dosažený stupeň hloubky hypnózy i ovlivnění sugescemi do velké míry závisí na celkovém

neuropsychickém založení a stavu hypnotizované osoby, zejména pak na její psychické aktivitě či pasivitě.

Velmi účinná a efektivní je kombinace EFT terapie a hypnoterapie. EFT odstraní energetické bloky, negativní

emoce, programy a přesvědčení. Hypnoterapie dodá pozitivní sugesce, které potřebujeme k uzdravení nebo

k úspěchu.